MSR OPTI SEEDER, prototype 2 i funktion, St. Jyndevad Forsøgsstation, 2007

ETABLERINGSMASKINE OG PRÆCISIONSRENSER

TIL RÆKKEAFGRØDER.


VÆRD AT INVESTERE I, FORDI…

 • Reducerer planteavlerens (rækkeafgrøder) etableringsomkostninger med 35%.
 • Kan reducere kvælstofforbruget med 34%.
 • Eller øge udbyttet (ex. majs) med 34%.
 • Multifunktionsmaskine - reducerer brændstof og mandetimer med 1/3.
 • ”Smid sprøjten ud”! – effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
 • Præcis rensning ved høj hastighed 15-20 km/t.
 • Høj dyrkningssikkerhed (især hos økologer).
 • Internationalt potentiale – ex. Hestebønner (protein).
 • Både miljø- og omkostningsvenlig!
 • Optagelse på Miljøteknologilisten – 40% tilskud for kunden.
 • Patenteret.

Opdateret: 2017-09-29 16:07:48.